อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา” หน่วยพัฒนาที่ 15

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา”  หน่วยพัฒนาที่ 15 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยมี นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1  เป็นประธานบริหารโครงการ กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 20 -27 กุมภาพันธ์ 2562 มีเข้ารับการอบรม จำนวน 306 คน
ทั้งนี้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ได้บรรยายพิเศษ การกำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติ หลังจากนั้น นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 รองประธานกรรมการบริหารโครงการ พร้อมด้วย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 หัวหน้าวิทยากรพี่เลี้ยง และดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 รองหัวหน้าวิทยากรพี่เลี้ยง  ได้ปฐมนิเทศ ชี้แจงหลักสูตรและการวัดและประเมินผลกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และให้กรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา