สพม.อุดรธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า (Pre-degree)

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.อุดรธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า (Pre-degree) โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สพม.อุดรธานี และโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 28 แห่ง กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมในพิธี MOU อีกทั้งได้ให้กำลังใจคณะผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Google Meet โดยมี ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี กล่าวรายงานโครงการฯ และ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มรภ.อุดรธานี กล่าวเปิดงาน ในการนี้มี ผอ.กลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ร่วมงาน ซึ่งพิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร SCB.1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (ศูนย์การศึกษาสามพร้าว) จ.อุดรธานี