สพม.อุดรธานี ร่วมสัมมนาการบริหารงานบุคคลแบบใหม่ภายใต้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา)

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.อุดรธานี เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การบริหารงานบุคคลแบบใหม่ภายใต้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา) โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาฯ

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ทั้งนี้มี ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักศึกษาปริญญาโท/เอก ร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จ.อุดรธานี