สพม.อุดรธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU Credit Bank)

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.อุดรธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (MOU Credit Bank) โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สพม.อุดรธานี และโรงเรียนเครือข่ายในสังกัด กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีและได้พบปะพร้อมให้แนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านระบบ VDO Conference

โดยมี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอง ผอ.สพม.อุดรธานี ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ร่วมงาน ซึ่งพิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมธนากร 2 ชั้น 3 มลฑาทิพย์ฮอลล์ จ.อุดรธานี