ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองพอกภูเขาทอง ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองพอกภูเขาทอง ประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวรายงานโดย นายวิษณุ รังใส ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองพอกภูเขาทอง โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองพอกภูเขาทอง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองพัฒนาประชานุสรณ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด