สพม.พังงา ภูเก็ต ระนองรับรายงานตัวบุคคลได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยจังหวัดพังงา 10 อัตรา

+++++วันที่ 20 มิถุนายน 2565  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พบปะ พูดคุย ปฐมนิเทศ ให้ข้อคิด การปฏิบัติตน และปฏิบัติหน้าที่ แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จังหวัดพังงา จำนวน 10 อัตรา  ประกอบด้วยสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา ภาษาจีน 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา  การเงิน/บัญชี 1 อัตรา พลศึกษา 2 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา และสังคมศึกษา 1 อัตรา  ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พงภกรน   เรวดี…ภาพ / ข่าว