สพป.ลพ. เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการเทคโนโลยี

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการใ้ช้เทคโนโลยีสาระสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562