สพม.เลย หนองบัวลำภู เปิด “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ที่ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช

นายจำเนียร มัตกิต ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า ด้วยโรงเรียนนาวังศึกษาวิช ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) ซึ่งโรงเรียนนาวังศึกษาวิชได้ดำเนินการโครงการนี้ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นมา และได้ทำการจัดการเรียนการสอนสู่ชั้นเรียนในปีการศึกษา 2565 นี้ โดยจัดให้มีการเรียน การสอน ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ในรายวิชาเพิ่มเติม

ดังนั้นโรงเรียนนาวังศึกษาวิชจึงถือโอกาสนี้เป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” กับโรงเรียนเครือข่ายในสังกัด 19 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนนาวังศึกษาวิช  โรงเรียนธาตุพิทยาคม โรงเรียนวังทรายขาววิทยา  โรงเรียนวังโพนงามวิทยา  โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม  โรงเรียนภูหลวงวิทย  โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรค์  โรงเรียนปากชมวิทยา  โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์  โรงเรียนเลยสว่างพิทยาคม  โรงเรียนผาสามยอดวิทยา  โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์  โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรพ์  โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร  โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม และโรงเรียนเซไลวิทยาคม  โดยมีนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ให้เกียรติเป็นประธาน

“โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”ของโรงเรียนที่จะเข้าสู่โครงการนี้ในระยะต่อไป  เพื่อเป็นการจัดแสดงผลลัพธ์ของนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอารยเกษตรของแต่ละโรงเรียน  เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวเพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการนี้สู่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง” นายจำเนียร กล่าว

………………………………………………………………….

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด https://shorturl.asia/PH1WV