โรงเรียนวัดจอมทองรับมอบอาคารอเนกประสงค์ “คอบบร้าโกลด์ 19”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ “คอบบร้าโกลด์ 19” ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึก “คอบร้าโกลด์ 19”  โรงเรียนวัดจอมทอง โดยพลเอกชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร ร่วมกับ พลโทเอริค สมิธห์  (Eric Smith) ที่ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธิน ภาคโพ้นทะเลที่ 3 สหรัฐอเมริกา มิสเตอร์ฮิโรชิ กาวามุระ (Mr.Hirochi kawamura) อัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบ โดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ

การฝึกคอบร้าโกลด์  ถือเป็นการฝึกทางการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี  โดยกองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก  ได้จัดให้มีโครงการช่วยเหลือประชาชน  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในพื้นที่การฝึก รวมถึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่การฝึก เสริมสร้างรายได้และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพมิตรประเทศ และประชาชน ในพื้นที่  โดยมีการจัดกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเหล่าทัพ ปฏิบัติงานร่วมกับมิตรประเทศอีก 8 ประเทศ

สำหรับโครงการการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดจอมทอง  ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน มีกำลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34  สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  จำนวน 20 นาย กองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน 21 นาย และกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินญี่ปุ่น  จำนวน 5 นาย  รวม 46 นาย ร่วมทำการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 7.8X20 เมตร โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว