สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ ้เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่ง แผ่เมตตา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดความรัก ความสามัคคีและสร้างความตระหนักของการเป็นข้าราชการที่ดีมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ จากนั้น ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้พบปะข้าราชการและบุคลากรในสังกัด แจ้งข้อราชการในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3