สพม.แพร่ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ในรูปแบบผสมผสาน (Online และ On-site) โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่านระบบ Zoom ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเข้าร่วมพิธีครบรอบ 19 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.