สพม.แพร่ ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ด้านการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา (Baseline data) ระดับเขตพื้นที่

วันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธาน พร้อมมอบนโยบาย ในการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา (Baseline data) ระดับเขตพื้นที่ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบu Google Meet โดยมี นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รองผอ.สพม.แพร่ , นางเบญจมาศ มณเฑียร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ , ผู้บริหารโรงเรียน , คณะครูสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , ครูผู้รับผิดชอบงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสังกัด สพม.แพร่ , ผู้จัดการศูนย์ HCEC ร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และสถานที่ในการจัดสอบ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่