สพม.42 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 1/2562

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 1/2562 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 โดยมี นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมโรงเรียนร่องตาทีวิทยา จังหวัดอุทัยธานี โดยมีการจัดพิธีปฏิญาณตน เพื่อสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติและสามัคคี ของ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และแสดงความจงรักภักดี โดยร่วมแสดงเจตนารมณ์ กล่าวคำปฏิญาณตน ดังนี้

” เราคนไทย ต้องรู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เราคนไทย ต้องปฏิบัติตน อยู่ในกรอบของกฏหมาย และยึดหลักความสงบ ความสันติ และรู้รักสามัคคี
เราคนไทย ต้องปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต “