รายงานสถานการณ์ทุจริตประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงาน ปปช.ได้จัดทำรายงานถานการณ์ทุจริตประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งรายละเียดดังไฟล์เอกสารแนบ และคิวอาร์โคด ในการดาวน์โหลดเอกสาร ดังไฟล์เอกสารแนบนี้

สุดสาคร รวดเร็ว
Latest posts by สุดสาคร รวดเร็ว (see all)