สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจรับแบบทดสอบ-กระดาษคำตอบ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3   นายแดง  จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมตรวจรับแบบทดสอบ –กระดาษคำตอบ การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 14.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ทั้งนี้การตรวจรับแบบทดสอบ-กระดาษคำตอบ (NT) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย