สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม อาคารเรียน อาคารประกอบ ของโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับผลกระทบจากวาตะภัย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ น.ส.ธณัญญา  สูบโคกสูง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหายอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนบ้านหัวสะพาน อ.เทพสถิต เนื่องจากประสบวาตะภัย เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2562 ที่ผ่านมา จากนั้นเข้าตรวจสภาพความเสียหายอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องสุขา ที่โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต ที่ประสบวาตะภัย เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2562 โดยคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการขอรับงบปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำคำขอรับงบปรับปรุงซ่อมแซมฯ ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบต่อไป