โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2 ต้อนรับ ผชช.สพฐ.คณะติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายสุวิทย์ บึงบัว ผชช.ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามของเขตตรวจราชการที่ 10 จำนวน 3 ท่าน คือ นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.หนองคาย พร้อมด้วย นางสาวสุพัฒตรา วัลย์เครือ และนางปาณิสรา รวดเร็ว เจ้าหน้าที่จาก สตผ. ได้ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพป.หนองคาย เขต 2 และโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงของ สพท.และสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายวรรณชัย. บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนายอภิศร ทิพเสนา ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์ ให้การต้อนรับ ภาพและข่าวที่ลิงค์เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นี้ https://www.nonsawan.com/2020/2022/07/21/21072565/

สพป.หนองคาย เขต 2

สุดสาคร รวดเร็ว
Latest posts by สุดสาคร รวดเร็ว (see all)