สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 9/2562

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 9/2562 โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธาน พร้อมผู้บริหาร สพฐ.ร่วมดำเนินรายการ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการด้านการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติตามนโนบายของกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นได้ประชุมสภากาแฟ ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3