ให้กำลังใจและมอบเงินในนามศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน จากเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายเผชิญศักดิ์  แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยนายวันชัย พันธ์สิงห์จบ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางมนฐิตา  ทรัพย์มนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ, นางสาวสร้อยวสันต์  ศรีคำแหง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวนิลจิราวัลย์  ยอดอานนท์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากร สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินในนามศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้น จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท แก่ผู้ปกครองของเด็กชายกิตติศักดิ์ นกสกุล และเด็กหญิงรวงข้าว นกสกุล นักเรียนโรงเรียนวัดลาดกระจับ จากเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา