สพป.ลพ. เขต 1 เปิดค่าย บวร แห่งการเรียนรู้ครั้งที่ 3 โรงเรียนตำบลริมปิง

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดค่าย บวรแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 โรงเรียนตำบลริมปิง (บ้าน วัด โรงเรียน) อ.เมือง จ.ลำพูน ในการนี้ ได้ให้โอวาทในการดำเนินชีวิต และการศึกษาแก่นักเรียนที่มาเข้าค่ายในครั้งนี้อีกด้วย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562