สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รุดช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุ

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิต จำนวน 2 รายได้แก่ ด.ช.ธนานพ  เลาโค อายุ 5 ปี  นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ ด.ช.แสงชัย แซ่หมี่ อายุ 6 ปี ชั้นอนุบาล 3 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เบื้องต้นมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง รวม 18,600 บาท

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายประกอบกิตติ์  ปัสสวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะ เดินทางได้ร่วมงานพิธีศพและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวนักเรียน ทั้ง 2 ครอบครัว ที่เสียชีวิตจากเหตุรถยนต์รับส่งนักเรียนระหว่างทางขณะนำนักเรียนกลับไปส่งที่บ้านพักบนถนนบ้านห้วยเกี๋ยงซาง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.45 น. โดยมอบให้ น.ส.วิไล สินหมี่ มารดา ด.ช.ธนานพ เลาโค และนายปฏิภาณ ตามิ บิดา ด.ช.แสงชัย แซ่หมี่ ดังนี้ 1. เงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จำนวน รายละ 3,000  บาท 2. เงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบความเดือดร้อนฉุกเฉินฉลองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี จำนวน รายละ 2,000 บาท 3. เงินบริจาคช่วยเหลือจากบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการบำนาญ จำนวน รายละ 4,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,600 บาท และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

ส่วนทางโรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง ได้ทำประกันอุบัติเหตุหมู่ให้แก่นักเรียน จะได้รับเงินชดเชย รายละ 60,000 บาท พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือจากบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง จำนวนหนึ่ง พร้อมกันนี้ทางหน่วยงานอื่นๆ เช่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าวได้นำเจ้าหน้าที่ไปให้คำปรึกษาเยียวยาจิตใจแก่ครอบครัวนักเรียนและนักเรียนที่ร่วมเห็นเหตุการณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าให้ความช่วยเหลือ