สพป.น่าน เขต 2 จัดโครงการค่าย”เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2565 โดยมี นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีกำหนดการจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2565 มีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน