ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยนายสมชาย นันทเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ และคณะครูโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาดุสิตาลัย พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร