สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 13

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับนายณรงค์  แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวง และร่วมประชุมรับมอบนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา