ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผอ.สพป.นศ.3 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ เพื่อปรึกษาหารือ และเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมในส่วนของภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 พร้อมด้วย นางกัณณ์ณิชฐา ธนัชโอฬารบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นางสาวพัชรา ไสยเกตุ เจ้าพนักงานธุรการ ณ ห้องประชุม 2 สพม.นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช