ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดธงทอง

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช (ผอ.สพป.นศ.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดธงทอง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช