สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 ระบบ Video Conference

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) พร้อมด้วย นายมนูญ รักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.นศ.3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 ระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานการประชุมชี้แจงข้อราชการ และนโยบายเร่งด่วน สพฐ. การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา