ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00.น นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อแจ้งนโยบายจาก เลขาธิการ กพฐ. เรื่องแนวทางการดำเนินการบริหารงานในโรงเรียน และการติดตามผลการดำเนินงาน