การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นายธนกฤต  ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับมอบนโยบายและจุดเน้น สพฐ. โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฯ และ มอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวรายงานพร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่ 13 -15 กันยายน 2565