พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

         เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย นายธนกฤต  ศิริภรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน มาเป็นประจำทุกปี แต่มีการเว้นช่วงในการดำเนินงาน 2 ปี คือปี 2563 – 2564 ด้วยสาเหตุมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับปีการศึกษา 2565 นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าความรุนแรงของเชื้อโรคมีการลดลงแล้ว สามารถดำเนินการได้ จึงได้กำหนดจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2565 ขึ้น ระหว่างวันที่  24 – 26 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อคัดเลือกให้ได้คนเก่งเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ไป แข่งขันต่อในระดับภาค โดยมีนักเรียนที่ชนะเลิศระดับศูนย์เครือข่าย ทั้งสิ้น 23 ศูนย์เครือข่ายและตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัดเอกเอกชนที่ชนะเลิศของศูนย์เอกชน เข้าร่วมแข่งขันประจำปีการศึกษา 2565