สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 21 กลุ่ม พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม เพื่อชี้แจงภารกิจงานที่สำคัญ ได้แก่ การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , การอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2) , การปรับปรุงอาคารสำนักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงาน ณ ห้องประชุมกระสัง (ชั้น 2) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2