สพม.แพร่ ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัดแพร่

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ ร่วมรับเกียรติบัตรในงานยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ กาดเมกฮิมคือ ประตูชัยไนท์มาร์เก็ต อำภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับ ชุมชน องค์กร อำเภอ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นชุมชน องค์กร อำเภอ คุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของจังหวัดแพร่ จำนวน 19 หน่วยงาน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ และโรงเรียนในสังกัด ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของจังหวัดแพร่ จำนวน 2 โรงเรียน และรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 5 โรงเรียน