สพม.แพร่ ร่วมรับรางวัลการดำเนินงานพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงระดับ

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ มอบหมายให้ นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมรับโล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปี 2565 และเด็กชายธนากร ผดุงวงศ์ นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ร่วมรับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีนายยงยุทธ อุทธิยา เป็นครูผู้ฝึกสอน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล