สพป.กรุงเทพมหานคร จัดประชุมคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้นำเยาวชน…รักษ์พงไพร ระดับประเทศ โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้นำเยาวชน…รักษ์พงไพร ระดับประเทศ โครงการค่าย“เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2565 โดยมี ดร.ยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะครูวิทยากรแกนนำ ร่วมเป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร