ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 จังหวัดชุมพร

วันที่ 15 สิงหาคม 2565  เวลา 09.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคม       สภาสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2565  ณ หอประชุมโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล  จังหวัดชุมพร              โดยมี นายโชตินรินทร์  เกิดสม  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี ในการนี้ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดชุมพร และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล จำนวน 200 คน