สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์

 

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยื่นสงบนิ่ง แผ่เมตตา  กิจกรรมเช้าวันจันทร์ เพื่อสร้างความตระหนักการเป็นข้าราชการที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบแนวทางของข้าราชการ ด้านจริยธรรม การเสริมสร้างคุณธรรม และธรรมาภิบาล จากนั้น ได้พบปะแจ้งข้อราชการการปฏิบัติงานในหน้าที่แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3