สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและการต่อต้านทุจริตและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ