ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา สพม.เลย หนองบัวลำภู รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามท้องถนนทั่วเมืองด่านซ้าย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ ตามที่โรงเรียนได้กำหนดมาตรการของสถานศึกษาในการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ยังได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ในพื้นที่อีกด้วย

………………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจากดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา