สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เพียสุระ ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2565 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน แจ้งนโยบายเร่งด่วนและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่