ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสุรศักดิ์ เพียสุระ ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเหลือจ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิมานทิพย์ สพป.บึงกาฬ อ.เมืองบังกาฬ จ.บึงกาฬ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด