สพป.บึงกาฬ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มอบหมาย ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย นายสุรชัย โพธิ์คำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นำโดย ดร.วิทยา ทัศมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครู ด้าน ICT เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน ICT ณ ห้องประชุมวิมานทิพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด