ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดและแบบฟอร์มการรับสมัครดังไฟล์เอกสารแนบนี้