ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการอบรมการดำเนินการทางวินัย

วันที่  5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  เป็นประธานการอบรมโครงการสัมมนาการดำเนินการทางวินัย เป็นวันที่สอง ท่านประธานฯ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม โดยได้กล่าวว่าการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการดำเนินการทางวินัยนั้น เป็นการสร้างผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับการเป็นคณะกรรมการในการดำเนินการทางวินัย สามารถที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ก็จะสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ขบวนการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  คณะวิทยากรจาก สพฐ. นำโดยนายทบทวน  ชำนาญค้า ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, น.ส.วรรณภา  รุจิเสถียร หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน,นายธีระ โกวิทวัฒนา นิติกรชำนาญการ นายอัคเรศ จันทะกล นิติกรชำนาญการ และนายวิศิษย์ศักดิ์ บุญนำ นิติกรชำนาญการ ทั้งนี้ในภาคบ่ายได้มีการลงมือปฏิบัติการทำรายงานการสืบสวน/สอบสวนการดำเนินการทางวินัย การทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 60 คน อบรมระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3