วารสาร @DISASTER ฉบับประจำเดือน ก.ค.-ก.ย. 2565 รปแบบออนไลน์ โดย กรมป้องกันและสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารรูปแบบออนไลน์ ที่ลิงค์นี้ https://online.fliphtml5.com/okso/iawe/#p=cover