สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นผู้เข้ารับการประเมินผลฯ นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวโสภิตวลัย เบ้าทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นายปิยะ ส่งเสริมสกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)