โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรม”สวดมนต์ไหว้พระ พัฒนาจิต”


30 กันยายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำโดย ดร.สันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระพัฒนาจิต พัฒนาให้นักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างเป็นสุข ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 043-246493
E-Mail : swkk2539@gmail.com
website : http://www.srisangwankhonkaen.ac.th
youtube : ศรีสังวาลย์สร้างสื่อ

ภิญโญ แสงสกุล
Latest posts by ภิญโญ แสงสกุล (see all)