บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศการงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์เพาเวอร์ ประจำปี 2566 ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายศุภชัย ประเสริฐนู ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น มอบหมายให้บุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศการงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์เพาเวอร์ ประจำปี 2566 ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ภิญโญ แสงสกุล
Latest posts by ภิญโญ แสงสกุล (see all)