สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่กรณีเกิดเหตุอุทกภัยและวาตภัยก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารเรียน ห้องเรียนและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ณ โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา กรณีเกิดเหตุอุทกภัยและวาตภัยก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารเรียน ห้องเรียนและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายต่อนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา พร้อมแนะนำการแจ้งเหตุในระบบ Moe Safety Center และให้สถานศึกษาดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุของศูนย์ความปลอดภัย สพป.ยโสธร เขต 2 ณ โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)