สพป.ชัยนาท ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2561 

วันที่ 6 มีนาคม  2562 >>> สพป.ชัยนาท นำโดย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบ และนักเรียน เพื่อติดตามการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National  Test  :  NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมทั้ง 37 สนามสอบ