ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ที่ประสบอุทกภัย

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายยศภัค จรัสศุภชยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวเมธารัศมิ์ วิจิตรเมธานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่ประสบอุทกภัย ได้แก่โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุงและโรงเรียนราษฎร์สามัคคี ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565

จากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ พบว่า

1.โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง ระดับน้ำได้ลดระดับและเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ทางโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

2.โรงเรียนราษฎร์สามัคคี กำลังเฝ้าระวังและป้องกันซึ่งระดับน้ำมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ซึ่งสามารถไหลเข้าท่วมสถานศึกษาได้ตลอดเวลา นายยศภัค จรัสศุภชยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูเฝ้าระวังสถานการณ์ หากเกิดเหตุการณ์อุทกภัย ให้สถานศึกษารายงานให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ทราบโดยด่วน